ZEZNANIA ROCZNE

W związku z wieloma dodatkowymi obowiązkami, które narzucił na nas Polski Ład i jego liczne nowelizacje, z przykrością informujemy, że w roku 2024 nie rozliczamy zeznań rocznych za rok 2023 dla zewnętrznych indywidualnych Klientów.

Podjęcie tej decyzji było podyktowane troską o rzetelność wykonywanych rozliczeń. Liczymy na Państwa zrozumienie.


Facebook