KSIĘGOWOŚĆ

Księgi handlowe (pełna księgowość)

W ramach usług w zakresie ksiąg handlowych oferujemy nie tylko rzetelne i zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także:

 •  prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzamy i bierzemy udział w badaniu sprawozdań finansowych,
 • prowadzimy ewidencję VAT i wysyłamy comiesięczny plik JPK,
 • prowadzimy rozliczenia podatku CIT,
 • bierzemy udział w kontrolach urzędów skarbowych i ZUS,
 • wyprowadzamy ewentualne zaległości,
 • opracowujemy politykę rachunkowości firmy,
 • przygotowujemy raporty na wewnętrzne potrzeby klienta oraz do instytucji zewnętrznych (np. do banku).

Książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W ramach prowadzenia tzw. uproszczonej księgowości nasze biuro prowadzi książki przychodów i rozchodów (KPiR) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach stałej opłaty miesięcznej nie tylko kompleksowo zajmiemy się Twoim podatkiem dochodowym, ale również:

 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • nadzorujemy składki ZUS właściciela firmy,
 • prowadzimy ewidencję VAT i składamy deklarację VAT,
 • sporządzamy i wysyłamy comiesięczny plik JPK.

Dodatkowo zawsze na nas możesz liczyć:

 • w przypadku kontroli urzędów skarbowych i ZUS dotyczących Twojej działalności gospodarczej,
 • w sporządzeniu zeznania rocznego,
 • przy rozliczeniach pracowniczych (sporządzanie list płac, dokumenty ZUS, PIT-11 i wiele innych),
 • w wyprowadzaniu ewentualnych zaległości.
Facebook