KADRY I PŁACE

Kadry i płace

W zależności od potrzeb usługi kadrowo-płacowe oraz usługi w zakresie rozliczeń ZUS mogą obejmować tylko wybrane obszary lub mogą być świadczone w sposób kompleksowy:

  • naliczanie list płac,
  • rozliczanie składek ZUS i podatku od płac,
  • zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników do ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS,
  • rozliczenia PFRON,
  • prowadzenie teczek osobowych,
  • przygotowanie umów o pracę/zleceń oraz świadectw pracy,
  • pomoc w rozliczeniu dotacji w związku z zatrudnionymi pracownikami,
  • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
  • sporządzanie PIT-11,
  • udział w kontrolach US i ZUS.
Facebook